יציאת כבלים דקורטיבית

  • מאפשרת יציאת כבלים משולחנות וקירות
  • בעלת שערות הגנה למניעת פציעת כבלים וכניסת אבק

מידות

יציאה צרה                   יציאה רחבה

אורך  עליון               450                            450

אורך חיתוך               410                            383

רוחב עליון                45                              70

רוחב חיתוך               39                              64