תושבת מתכת המאפשרת התקנת תיבת פיצול מתחת לריהוט או בתוך עמדות

OPEN-SPACE .

ניתן לקבל תושבות לתיבת פיצול בודדת או לשילוב עם ח"ח ותיבת UPS .