תושבת מתכת ל – BB

  • מאפשרת התקנת תיבת פיצול תוך הגבהת ממפלס הרצפה.
  • מאפשרת הפרדת כבלי חשמל ותקשורת במפלסים שונים.
  • ניתן לקבל במידות שונות, בגבהים שונים לפי סוג הרצפה.