כל תיבות השקעים המשולבות:

  • NETBOX
  • MEB

יתרונות

  • מאפשרות חלוקה למעגלי חשמל\UPS \תקשורת עם מחיצות בין מעגלים.
  • פתרון למצבים שקיימת מגבלה של מקום בריהוט.
  • ניתן לשלב את כל מגוון המתאמים לחשמל, תקשורת ומולטימדיה הנמצאים במלאי.

קופסת NETBOX 4

  • 2 שקעי חשמל + 4 מקום לתקשורת/מולטימדיה.
  • 3 שקעי חשמל + 2 מקום לתקשורת/מולטימדיה.
  • אופציה להגבהה מתכתית נוספת של 4 ס"מ לצורך התקנת קונקטורים גבוהים.