קופסאת רצפה מבוטנות ולרצפה צפה

  FLB – 1 TUBE

  קופסת רצפה נירוסטה אטומת מים קומפקטית 2 שקעי חשמל

  קרא עוד >

  FLB – 4 TUBE

  קופסת רצפה נירוסטה אטומה למים IP65 יציאת כבלים צילנדרית

  קרא עוד >

  FLB – 9

  קופסת רצפה נירוסטה לרצפה יבשה ולחה 24 מודול -

  קרא עוד >

  FLB – 4

  קופסת רצפה נירוסטה 3 מודול חשמל + מקום ל

  קרא עוד >

  FLB – 2

  קופסת רצפה נירוסטה קומפקטית מתאימה לרצפה יבשה/לחה 2 מודול

  קרא עוד >

  FLB – 1 POP

  קופסת רצפה נירוסטה אטומת מים קומפקטית 2 שקעי חשמל

  קרא עוד >

  TWIST – 9

  קופסת רצפה 16 מודול מתאימה לשילוב בעמדות עבודה, רצפות צפות אפשרות

  קרא עוד >

  TWIST-6

  קופסת רצפה 8 מודול מתאימה לשילוב בעמדות עבודה, רצפות

  קרא עוד >

  FLB A

  קופסת רצפה אטומה לשקעי חשמל\תקשורת FLB-A   קופסת רצפה

  קרא עוד >

  145 FLB-B

  קופסת רצפה ל 2-5 אביזרים FLB -B קופסת רצפה מרובעת הכוללת שקע חשמל זוגי 16

  קרא עוד >

  FLB-270

  קופסת רצפה ל 12 אביזרים FLB -B כפולה קופסת רצפה מלבנית הכוללת 4 שקעי חשמל16

  קרא עוד >

  FLB-B 180

  קופסת רצפה ל 10 אביזרים 180 FLB -B קופסת רצפה מרובעת הכוללת 4 שקעי חשמל 16 A 

  קרא עוד >